NU SUDDAS GRÄNSERNA UT.
INGET BLIR SOM FÖRR.

Är ni återförsäljare av mobiltelefoni, fastnätstelefoni eller växlar? Skulle ni vinna på att växla upp och bli operatör?

KUNDTJÄNSTSGRÄNSSNITT

Genom EasyCRM så når ni alla funktioner och tjänster en kundtjänst behöver. Ni skapar, uppdaterar abonnemang, hittar PIN- och PUK-koder för kunder, spärrar utlandssamtal eller betalsamtal. Ni kommer åt kundernas fakturor och kan bistå kunden med snabb åtkomst, via PDF eller direktlänk. Ni skapar avtal och dokument för digital signering och utskick direkt ifrån systemet. Vi i vår tur hanterar digital signeringen antingen via SMS, BankID eller E-post. Vi hanterar all rådata för debitering av kund och vi skapar automatiskt fakturor. Krediteringar och korrigeringar sker direkt i EasyCRM. Inom 15 minuter kan fakturorna ligga hos Strålfors, klara för kuvertering, frankering och utskick.

NÅGRA AV VÅRA FÖRDELAR
VI SKAPAR ERA KUNDFAKTUROR
NI KAN HANTERA AVTALSSIGNERING
VI GER ER RAPPORTER FÖR UPPFÖLJNINGg

GENOM VÅRA TJÄNSTER I MOLNET
SKAPAR NI ER EN EGEN OPERATÖR

Alla återförsäljare av telefonabonnemang jagar nya kunder. När införsäljningen är klar räknas förtjänsten i relation till vilken typ av abonnemang som sålts. Dagen därpå börjar jakten på nya kunder, för att jaga in nästa bunt abonnemang, och allt repeteras. Så behöver det inte vara.

Genom att själva bli operatörer erhåller ni ersättning per uppkopplat samtal, per minut med intäkter ifrån abonnemangsavgifter eller andra typer av tjänster. Ersättningen kommer varje månad, så länge bindningstid finns eller så länge kunden väljer att stanna. Det ger en lugnare och betydligt mer stabil intäktström. Men för att få tillgång till det krävs system som kan hantera kundtjänst, rapportering, fakturering, avtal och dokument och möjlighet att ta betalt av kunders användning för data och tal för fastnäts- såväl som mobil telefoni.

Ni behöver personal som hanterar er drift och bygger era system håller dem à jour med marknaden och inte tappar fart. Ni behöver avancerade tjänster för att kunna konkurrera med andra aktörer i samma bransch. Det kan EasyTelecom stå till tjänst med. Vi hanterar all teknik, underhåller hårdvaran, övervakar och planerar proaktivt för alla tänkbara eventuella avbrott eller risker. Vi bygger ut, vi övervakar samtalsflöden, trafik i utrustning och kostnader. Vi larmar vid fel eller försöker hitta vägar runt de problem ni eller era kunder kan få. Vi fungerar kort sagt som en avancerad del av er teknikavdelning!

DATATRAFIK, MOBILSURF, MOBILABREDBAND
PRISER OCH FAKTURERING
VÅRA TJÄNSTER GER ER TILLGÅNG TILL ERA ABONNEMANG
NI HAR KONTROLL ÖVER FAKTURERING OCH RAPPORTER

Medans andra pratar om molnet är vi definitionen av molnet.

Våra system finns på strategiska utvalda platser, byggda att fungera som en enhet. EasyTelecom använder senaste tekniker som till exempel WebRTC, en teknik som erbjuder olika HTML5-webbläsare en möjlighet att strömma videoinnehåll och röstkonversation. WebRTC gör traditionell telefonkommunikation överflödigt. Genom att aktivt utveckla och förbättra våra molntjänster så kan vi erbjuda möjligheter i marknader som utvecklas i hög hastighet. Vi har utvecklat alla vår tjänster själv och har 100% kontroll över miljöerna. Detta ger oss obegränsade möjligheter att utveckla och producera framtidens tjänster idag.

kommunikationsvägar föråldrade. Genom att aktivt anpassa våra molntjänster kan vi erbjuda nya spännande möjligheter på en marknad som utvecklas i en rasande takt.

Att vi utvecklat tjänsterna själva, och har 100% kontroll på våra miljöer, ger oss obegränsade möjligheter att utveckla, ta fram och konstruera framtidens tjänster redan idag.

NÅGRA EXEMPEL PÅ TJÄNSTER I MOLNET.

 • Röstbrevlådor
 • Samtalsinspelning
 • Serviceklasser
 • Kommunikations API
 • EasyQueue
 • Avancerad billing
 • Dokumenthotell
 • Rapporter
 • Funktionskoder
 • Interkomgrupper
 • Fjärraccess
 • WebRTC
 • EasyCRM
 • Pricing
 • Digital signering
 • Samtalsspecifikationer
 • Kö-funktion
 • Jaktgrupper
 • IVR-menyer
 • Samtalsinspelning
 • Multipla säkerhetssystem
 • Mediation
 • Full MEX
 • Reskontra
 • Mönstermenyer
 • Telepo integration
 • larm
 • Systemintegrationer
 • Samtalsdagboken
 • IP-routing
 • Fast- och Mobiltelefoni
 • Finansiering