Reskontrahantering

Genom att vi har fullt grepp om våra fakturor och dess hantering får vi uppdatering om in- och utbetalningar flera gånger om dagen. Det ger våra kunder stora fördelar. Betalningar markeras på respektive kund genom grafik som visar om en kund betalat hela eller delar av fakturan t.ex. I all reskontrahantering – så som påminnelser, inkassoärenden etc. – kan ni själva välja vad just era kunder ska ha för betalningsvillkor. Allt är enkelt konfigurerbart i EasyCRM.

Vi har gjort det där jobbiga administrativa enkelt, vi har skalat bort allt arbete med uppföljning, utskick av fakturor och krångliga krediteringar eller specifikationer. Att det blir rätt från början gör att ni kan fokusera på det ni är bäst på,– att sälja!

REDOVISNING
PÅMINNELSER
INKASSO
FAKTURERING