Samtrafik och samtalsterminering

Fast samtalsterminering till EasyTelecoms kunder

För att operatörer och dess kunder ska ha tillgång till EasyTelecoms abonnenter i det fasta nätet har vi här sammanställt information om vårt erbjudande av samtrafik. Priserna är reglerade av PTS.

Utöver den tjänst som beskrivs här så erbjuder EasyTelecom många andra tjänster till telefonioperatörer – som t.ex. hantering av porteringar, ACQ-uppslag, transitering, prissättning, fakturering, växeltjänster och mycket mer. Informationen här är endast en sammanfattning av erbjudandet, kontakta oss för att ta del av fullständiga villkor och specifikationer.

För att ta del av erbjudandet måste operatören uppfylla samtliga dessa krav:

 • Vara under tillsyn av och registrerad telefonioperatör hos Post- och Telestyrelsen i Sverige
 • Erbjuda EasyTelecom samtalsterminering till dess egna abonnenter på samma villkor
 • Sammankoppla sitt telefoninät med EasyTelecoms på två geografiskt skilda platser
 • Vara i god ekonomisk ställning

Dessutom gäller följande:

 • Samtalskostnader debiteras på sekundnivå
 • Transitering till tredje parts telefoninät är ej tillåtet, parterna måste säkerställa att endast samtal till motpartens nummer termineras via sammankopplingen (t.ex. genom ACQ-uppslag)
 • Tjänsten får inte användas på sådant sätt att debitering förbigås; exempelvis genom att ersätta rington i syfte att överföra information
 • Signalering sker med protokollet SIP över TCP eller UDP
 • Ljudströmmar utbyts med G711A
 • DTMF-toner utbyts enligt RFC2833
 • Telefonnummer ska överföras i E164-format med inledande plus (+)
 • A-nummerinformation ska alltid kostnadsfritt överföras, även vid dolt nummer
 • Vidarekopplingsinformation (Diversion) ska överföras när det är tekniskt möjligt

Referensprislista, samtal

Tjänst, terminering av samtal kr/samtal kr/minut
Geografiska nummer 0,0000 0,0071
Personliga nummertjänster (075) 0,0000 0,0071
Geografiskt oberoende tjänster (010) 0,0000 0,0071
Telematiktjänst, fasta nät (078) 0,0000 0,0071
Tjänster med delad kostnad (077) 0,0000 0,0071
Betaltjänster trafikavgift (099, 0939, 0944) 0,0000 0,0071
Tjänst, originering av samtal (omvänd debitering) kr/samtal kr/minut
Operatörsprefix (95XY) 0,0000 0,0071
Frisamtal (020) 0,0000 0,0071
Samhällstjänster (116XX) 0,0000 0,0071
Nr. uppl. för funktionshindrade (118400) 0,0000 0,0071

Mobil samtalsterminering till EasyTelecoms kunder

Vi hänvisar till Telia Sverige AB som hanterar framkoppling till våra mobila nummerserier.

Se teliawholesale.se/products/mobil-telefoni-trafik/samtrafik-mobilt för mer information.