GDPR

EasyTelecom har alltid haft dataskydd och informationssäkerhet som en central del av vår verksamhet och vi välkomnar nu standardiseringen av dessa metoder med introduktionen av GDPR i maj 2018. EasyTelecom har åtagit sig att behålla sina höga krav på informationssäkerhet, integritet och öppenhet. Vi tillämpar alla GDPR-bestämmelser i takt med att de träder i kraft, samtidigt som vi arbetar nära alla parter (kunder / partners och leverantörer) för att kunna uppfylla våra avtalsförpliktelser för våra produkter och tjänster. Om du har frågor angående vår metod för dataskydd och säkerhet, tveka inte att kontakta oss.