Investerare

Här ger vi investerare information om hur de kontaktar oss på bästa sätt.

Rapporter

Företagets årsredovisningar, kvartalsredogörelser samt annan finansiell information presenteras nedan. Information som publiceras till marknaden finns tillgänglig på hemsidan i fem år.

Dokument och länkar

Företagspresentationer, bolagsordning samt annan information som kan vara av intresse för bolagets aktieägare, analytiker och övriga intressenter presenteras nedan. Information som publiceras till marknaden finns tillgänglig på hemsidan i fem år.

Dokument

Kontakta oss

EasyTelecom International AB (Publ)
Box 2033
75320 Uppsala

E-post: info@easytelecom.se

Presskontakt: press@easytelecom.se


Revisor & Rådgivare

Bolagets auktoriserad revisor är Erik Gunnar Ågerup.